Astronomsko društvo JAVORNIK
Najstarejše slovensko astronomsko društvo.

info@adj.si

Društvo
Mesečni sestanki
Javorniški Mesečnik
Tabori
Observatorij
Opazovanja
Spletišče

* Razno *


Ugodnosti za člane

Astronomy picture of the day

Astronomy Picture of the Day

Astronomy picture of the day
(vir: NASA)
slovenski prevod

Portal v vesolje

Portal v vesolje

Temno nebo

Pobuda za temno nebo

Sponzorji

Temida d.o.o.


ZAPISNIK SESTANKA IO Z DNE 28.12.2006

Prisotni: Rok Vidmar, Bojan Dintinjana, Iztok Bončina in Stane Slavec.

Odsotni: Borut jurčič Zlobec, Marko Igličar, Aleš Berkopec, Bernard Ženko in Urška Pajer.

Ostali prisotni: Aram Karalič in Mihaela Triglav Čekada.

Zaradi nesklepčnosti IOja predsednik Jurčič po telefonu potrdi, da se bo strinjal s sklepi, navedenimi v zapisniku.

Dnevni red:

Soglasno potrdimo sledeče sklepe in izvedbe:

 1. Potrditev zapisnikov 17.10. in 12.12.2006
  potrdi se sklepe omenjenih zapisnikov z ugotovitvami
  • Borut in Stane sta bila na sejmu EUREka in predstavila Poletni astronomski tabor 2007.
  • Projekt Hallerstein miruje dokler investitor ne dobi soglasja.
  • Nova kupola je v izdelavi, končana bo v 1.1/2 leta 2007.
  • Glasilo JAM v letu 2007 pošiljamo po pošti kot do sedaj, zadolžen je Rok.
  • Mesečni sestanki se odvijajo po novem programu.
  • Priročnik o uporabi AOJ je izdelal Aram.
  • Razprava o SAZ: datum skupščine se določi, ko bomo imeli vse dokumente, zadolžen je Borut.
  • OZ bo 20.02.2007, za izvedbo je zadolžen Borut (poročila: delovanja ADJ, Finančno, NZ, ČS).
  • Organizira se delovanje društva v skladu z novim zakonom o društvih, in ga na ministrstvu za šolstvo in šport registrira kot društvo javnega interesa, zadolžen Rok.
  • Organizirano je bilo društveno opazovaje meteorskega roja Giminidov 13/14. 12.na AOJ. Tam so bili: Rok, Stane, Iztok, Aram in Bernard. Iztok je izvedel prvi uspešen prenos slik iz Javornika na našo spletno stran z mobilnim telefonom. Z meteorsko video kamero je Stane posnel preko 200 Geminidov. Istočasno smo izvedli inventuro OS in pripravili observatorij za zimsko delovanje. Obnovili smo fasado, pokrpali streho, popravilo peči pa je v teku.
  • Zapisniki IO se objavljajo na spletni strani društva.
  • Od 16. do 18.3. 2007 organiziramo zimski vikend tabor na Medvedjem brdu, zadolžena je Nika, razpis je na naši spletni strani.
 2. Financiranje zimskega tabora: sprejme se sklep, da se tabor finasira iz kotizacije in sponzorjev. Odda se prošnja CŠOD za popust pri bivalnih stroških, zadolžen Rok
 3. Stane poda začasno finančno stanje društva, in poudari, da ima društvo še finančne obveznosti do mentorjev Tabora Planinka, če jih ne bo poravnal ZTKO. V nasprotnem primeru društvo posluje s pozitivno ničlo.
 4. Izposoja astronomske opreme članom društva. Sprejmemo sklep, da se moramo vsi člani ravnati po pravilih o obratovanju AOJ, ki to izposojo določajo. Zato predsednik obvesti vse tiste, ki imajo nedovoljeno opremo izposojeno, da jo nemudoma vrnejo. Prav tako obvesti Primoža Kuka o neporavnanih obveznostih do društva .
 5. Vsi člani društva z januarsko številko JAM dobijo društveni koledar (Rok), prav tako tudi sponzorji društva (Stane).

Zapisal: Stane Slavec