Astronomsko društvo JAVORNIK
Najstarejše slovensko astronomsko društvo.

info@adj.si

Društvo
Efemeride
Koledar
Javorniški Mesečnik
Mesečni sestanki
Observatorij
Opazovanja
Poštni seznami
Spletišče
Tabori

* Razno *


Astronomy Picture of the Day

Astronomy picture of the day
(vir: NASA)
slovenski prevod

Portal v vesolje

Portal v vesolje

Temno nebo

Pobuda za temno nebo

Sponzorji

Temida d.o.o.


ZAPISNIK SESTANKA IO Z DNE 13.03.2007

Prisotni: Stane Slavec, Bojan Dintinjana, Iztok Bončina in Bernard Ženko

Upravičeno odsotna: Borut Jurčič Zlobec in Rok Vidmar, IO je bil sklepčen.

Dnevni red:

1. pregled zapisnika zadnje seje IO od 15-02-2007.

  • potrditev zapisnika zadnje seje, sklep: zapisnike IO bomo potrjevali po spletu,
  • dnevni red Občnega zbora:, ta se objavi na naši spletni strani in na slo astro portalu, tekst pripravi Stane, opravljeno,
  • višina članarine za 2007, sklep: IO predlaga OZ novo občutno nižjo višino letne članarine in to 20 EUR za vse zaposlene in 10 EUR za vse druge člane, OZ je to potrdil,
  • cenik obiskov na AOJ za 2007, sklep: obiskovalci AOJ, ki niso člani ADJ, prispevajo za voden obisk z nočitvijo: 10 EUR in 7 EUR brez nočitve, obvestilo se da na našo domačo stran,
  • sklep: IO predlaga OZ, da šteje IO v bodoče 6 članov, predsednika, tajnika in 4 člane, do sedaj 9 članov. Istočasno IO predlaga : v kolikor bo sklep potrjen ,OZ razreši sledeče člane IO -ja : Pajer Urško, Igličar Vinka in Berkopec Aleša. Izbor smo opravili na osnovi kriterija prisotnost članov IO na sejah, potrjeno,
  • Razpisi, Sklep: Intenzivno se javljamo na razpise /ZOTKS, Ministrstvo za šolstvo..../Iztok, Bojan, Rok do 19.2. pripravijo program o načinu poučevanja astrofotografije za obstoječi razpis MZŠŠ. Razpisu smo se odpovedali zaradi pogojev, ki jih nismo mogli izpolniti,
  • Izobraževanje odraslih s področja astronomije, sklep: izdela se program o možnostih in načinu izobraževanja odraslih, MZŠŠ, 3. univerza, vikend delavnice na CŠOD.... zadolžen je Rok,

2. Poletni mladinski astronomski tabor 2007,'''

  • Tabor bo na Medvedjem Brdu od 14.7. – 21. 7. vsebino razpisa je IO potrdil, rezervacija je potrjena, tabor bo vodil Borut Jurčič Zlobec, program prijavimo na razpis ZOTKS, število udeležencev bo omejeno na 32, bodo 4 sledeče skupine:astrofotografija, astrofizika,Sonce in planeti ter splošna skupina, mentorje bomo izbrali kasneje, zadolžen Stane
  • dogovoriti se moramo z ZOTKS glede financiranja tabora, v kolikor ne dobimo sponzorjev iščemo še drugo lokacijo s cenejšo izvedbo tabora, zadolžena Stane in Borut,
  • tabor prijavimo na razpis MOL-a.

3. Razno

IO sprejme sklep, da bodo uradne ure v društveni sobi od aprila dalje, vsak 1.torek v mesecu od 18. do 19. ure.

Zapisal: Stane Slavec

Stran je bila zadnjič spremenjena 28.03.2007 ob 22:19.
pmwiki-2.2.99