Astronomsko društvo JAVORNIK
Najstarejše slovensko astronomsko društvo.

info@adj.si

Društvo
Efemeride
Koledar
Javorniški Mesečnik
Mesečni sestanki
Observatorij
Opazovanja
Poštni seznami
Spletišče
Tabori

* Razno *


Astronomy Picture of the Day

Astronomy picture of the day
(vir: NASA)
slovenski prevod

Portal v vesolje

Portal v vesolje

Temno nebo

Pobuda za temno nebo

Sponzorji

Temida d.o.o.


Zapisnik sestanka IO dne 06.11. 2007

Prisotni: Borut Jurčič Zlobec, Stane Slavec, Rok Vidmar, Bojan Dintinjana, Iztok Bončina in Bernard Ženko, gostja je bila Urška Pajer.

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika zadnje seje IO od 21-05-2007

 • Program izobraževanja o načinu izobraževanja odraslih še ni izdelan. /Rok/.
 • Poletni tabor na Medvedjem Brdu je bil uspešen, Imeli smo 29 udeležencev in 4 mentorje. Mentorica astrofizike Nika še ni oddala poročila.
 • ŠOU še ni poslala donacije, kot je bilo dogovorjeno. /Nika/
 • Prireditve DTK v Celju v organizaciji ZTOKS se nismo udeležili.
 • Delovni piknik na Javorniku je bil uspešen, poročilo je bilo objavljeno v JAM.
 • Kupili smo rabljene vilice za C8 za 232 EUR , stare so imele pokvarjen en pogonski motor. Vilice so bile nekoliko dražje kot smo načrtovali.
 • Poštni naslov. tabor@adj.si je deloval.

2. Občni zbor 2007

 • Občni zbor in volitve bodo18.12., vabilo v novembrskem JAM /Stane/
 • Predlogi za nove člane organov: predsednik Robert Terčelj, člani IO: Stane,Rok, Bojan, Iztok, Borut in Bernard, NZ: Mihaela, Niko in Primož , ČS: Aram, Urška in Milan .

3. Inventura

 • Predsednik določi sledeče člane inventurne komisije: predsednica Urška Pajer, člana: Iztok Bončina in Rok Vidmar . Poročilo o opravljeni inventuri bo podano na OZ 18.12.2007, popisne liste in navodila pripravi Stane do 10.11.2007.

4. Opazovanje Leonidov

 • Za člane društva prirejamo 17.-18. 11. opazovalni vikend na AOJ, obvestilo damo na spletno stran. Ob tej priliki bomo svečano zagnali novo kupolo, prijave sprejemamo na spletni društveni naslov do 15.11.

5. Razno

 • Zavarovanje društvene opreme in nepremičnin pri Zavarovalnici Triglav nas je stalo 222,64 EUR,
 • Udeležili smo se Otroškega bazarja na GR v organizaciji ZOTKS, tam smo bili: Stane, Iztok in Rok, opazovali smo Sonce s PST in Rok je imel predavanje o Soncu.
 • Kupili smo novo kupolo premera 2,3m, za1500.- EUR , montaža je bila v oktobru, poročilo za JAM je napisal Aleš Berkopec.
 • Nikolaju Štritofu se odobri izposoja C-8 z okularjem z nitnim križem za nedoločen čas s pogojem, da v tem času lahko društvo uporablja teleskop tudi za javna opazovanja.

Zapisal: Stane Slavec

Stran je bila zadnjič spremenjena 09.03.2008 ob 20:30.
pmwiki-2.2.99