Astronomsko društvo JAVORNIK
Najstarejše slovensko astronomsko društvo.

info@adj.si

Društvo
Efemeride
Koledar
Javorniški Mesečnik
Mesečni sestanki
Observatorij
Opazovanja
Poštni seznami
Spletišče
Tabori

* Razno *


Astronomy Picture of the Day

Astronomy picture of the day
(vir: NASA)
slovenski prevod

Portal v vesolje

Portal v vesolje

Temno nebo

Pobuda za temno nebo

Sponzorji

Temida d.o.o.


Zapisnik sestanka IO z dne 10. 12. 2007

Prisotni: Borut Jurčič Zlobec, Stane Slavec, Rok Vidmar in Bernard Ženko, gostja je bila Urška Pajer.

Odsotna: Bojan Dintinjana in Iztok Bončina.

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika zadnje seje IO od 06-11-2007

 • Program izobraževanja o načinu izobraževanja odraslih se prestavi /Rok/. Mentorica astrofizike Nika kljub posredovanju predsednika še ni oddala poročila s tabora.
 • ŠOU smo poslali račun za finančno pomoč za javno opazovanje kometa Holmes na Rakitni.
 • Inventura komisija je dobila popisne liste in navodila.
 • Opazovanje Leonidov smo odpovedali zaradi slabega vremena.

2. Občni zbor 2007

Predlogi za nove člane organov:
 • predsednik Borut Jurčič Zlobec,
 • člani IO: Stane Slavec, Rok Vidmar, Bojan Dintinjana, Iztok Bončina in Bernard Ženko,
 • NZ: Mihaela Triglav-Čekada, Aleš Berkopec in Urška Pajer,
 • ČS: Robert Terčelj-Schweitzer, Aram Karalič in Milan Anželj,
 • stiki z javnostmi: Rok Vidmar in Iztok Bončina,
 • OMS: Bernard Ženko.
 • Poročila za OZ pripravijo: O delu ADJ v 2006 in plan za 2007 Borut, finančno poročilo 2006 Stane, poročilo NZ Mihaela in poročilo ČS Robert. Poročilo inventurne komisije pripravi Urška.

3. Skupščina SAZ

Volilno skupščino SAZ skliče Borut Jurčič Zlobec dne 29. 1. 2008, gradivo in vabila pripravita Borut in Rok.

4. Razno

Sprejmemo sklep, da Aramu Karaliču podelimo priznanje za dolgoletno vzorno urejanje društvenega časopisa.

Zapisal: Stane Slavec

Stran je bila zadnjič spremenjena 13.03.2008 ob 23:22.
pmwiki-2.2.99