Astronomsko društvo JAVORNIK
Najstarejše slovensko astronomsko društvo.

info@adj.si

Društvo
Efemeride
Koledar
Javorniški Mesečnik
Mesečni sestanki
Observatorij
Opazovanja
Poštni seznami
Spletišče
Tabori

* Razno *


Astronomy Picture of the Day

Astronomy picture of the day
(vir: NASA)
slovenski prevod

Portal v vesolje

Portal v vesolje

Temno nebo

Pobuda za temno nebo

Sponzorji

Temida d.o.o.


Zapisnik sestanka IO z dne 12.02. 2008

Prisotni: Stane Slavec, Rok Vidmar Bernard Ženko in Iztok Bončina.

Odsotna: Bojan Dintinjana in Borut Jurčič Zlobec

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika zadnje seje IO od 08-01-2008

Ad-1 Občni zbor 2007

 • OZ društva je bil sklepčen, izvoljeni so bili novi predlagani kandidati organov društva, - potrjena so bila poročila o delu društva, NO, ČS, finančno poročilo ter plan dela za 2008.
 • Sprejet je bil sklep, da OZ pooblasti novi IO, da obravnava poročilo inventurne komisije in ga potrdi.
 • Spret je bil sklep: OZ pooblašča IO, da obravnava in potrdi bilanco društva za leto 2007
 • Sprejeta je bila nova višina članarine za leto 2008, ki znaša 22 EUR za zaposlene in 11 EUR za vse ostale člane.

Ad-2 Skupščina SAZ

 • Na skupščini SAZ 18.1. 2008 so bili izvoljeni novi člani organov . Za novega predsednika SAZ je bil izvoljen Rok Vidmar.

Ad-3 Razdelitev dela v društvu

 • Podrobni plan investicij je bil poslan vsem članom IO po email pošti /Slavec/.

Ad-4 Na ZOTKS, katere člani smo, je bilo poslano poročilo o delu društva v letu 2007 /Slavec/.

2. Tabor 2008 lokacija, finance , mentorji,

 • Na razpis MOL, smo poslali projekt »Astronomski Mladinski Raziskovalni Poletni Tabor 2008«, prav tako tudi na razpis ZOTKS /Slavec/,
 • lokacija tabora še ni določena glede na to, da je predviden CŠOD Dom Medved že zaseden / verjetno bo to dom Kavka na Livku. Iščemo še nove lokacije na domovih CŠOD /Vidmar, Slavec/
 • Mentorji so okvirno določeni, tabor bo vodil Borut Jurčič Zlobec, cena kotizacije bo med 150 in 170 EUR za 8 dni

3. inventura 2007,

 • sprejeli smo poročilo inventurne komisije.

4. Razno

 • Udeležimo se taborniškega «Feštivala«, ki bo v aprilu, projekt vodi Iztok Bončina.

Zapisal: Stane Slavec

Stran je bila zadnjič spremenjena 09.03.2008 ob 20:04.
pmwiki-2.2.99