Astronomsko društvo JAVORNIK
Najstarejše slovensko astronomsko društvo.

info@adj.si

Društvo
Efemeride
Koledar
Javorniški Mesečnik
Mesečni sestanki
Observatorij
Opazovanja
Poštni seznami
Spletišče
Tabori

* Razno *


Astronomy Picture of the Day

Astronomy picture of the day
(vir: NASA)
slovenski prevod

Portal v vesolje

Portal v vesolje

Temno nebo

Pobuda za temno nebo

Sponzorji

Temida d.o.o.


Zapisnik sestanka IO z dne 26.03.2008

Prisotni: Stane Slavec, Rok Vidmar, Iztok Bončina, Bojan Dintinjana.

Odsotna: Borut Jurčič Zlobec, Bernard Ženko.

IO je sklepčen.

1. Pregled zapisnika od 26.2.2008

  • Tabor 2008 /financiranje, lokacija, mentorji/. Mentorji še niso določeni. V aprilskem mesečniku bo izšel razpis za tabor 2008, financiranje tabora s strani ZOTKS še ni dogovorjeno.
  • Potni stroški mentorjem za lanski tabor so bili izplačani.
  • Sodelovanje z NLB je odpadlo.

2. Sprejmemo sklep, inventurno komisijo zadolžimo, da do 31.5. 2008 povpraša pri članih društva, če ima kdo od njih doma manjkajoči 300 mm teleobjektiv.

3. Soglasno smo sprejeli "Pravilnik o finančno-materialnem poslovanju društva".

4. IO soglasno potrjuje letno poročilo za 2007. Predloženo letno poročilo izkazuje resnične podatke o premoženju društva na dan 31.12. 2007 in podatke o poslovanju v letu 2007. Prihodki društva so bili v letu 2007 višji od odhodkov za 461 EUR.

Zapisal: Stane Slavec

Stran je bila zadnjič spremenjena 16.05.2008 ob 18:58.
pmwiki-2.2.99