Namenitev dela dohodnine Astronomskemu društvu Javornik

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste oziroma boste del svoje dohodnine namenili našemu društvu.

Pisna oddaja zahteve:

Če želite zahtevo za namenitev dela dohodnine oddati v pisni obliki:

  • natisnite obrazec Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije,
  • v stolpec "Ime oziroma naziv upravičenca" vpišite "ASTRONOMSKO DRUŠTVO JAVORNIK",
  • v stolpec "Davčna številka upravičenca" vpišite "4 1 4 9 2 3 6 6",
  • v stolpec "Odstotek (%)" vpišite odstotek, ki ga želite nameniti društvu, torej 1,0, 0,9 ... 0,1,
  • obrazec podpišite in pošljite na svoj davčni urad (seznam davčnih uradov je na http://www.fu.gov.si/kontakti/).

Elektronska oddaja zahteve:

Elektronski obrazec je na https://edavki.durs.si, tu pa objavljamo kratka navodila za njegovo izpolnjevanje.

Najprej se prijavite (če še niste registrirani v sistem, se registrirate tako, da sledite povezavi "Še niste registrirani?"):

Ko ste prijavljeni, izberete povezavo "Izberi obrazec za oddajo novega dokumenta":

Nato izberete obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije":

Nato vpišete davčno številko ADJ in odstotek dohodnine, ki ga želite nameniti ADJ, ter pritisnete gumb "Oddaj vlogo":

Nato vpišete prikazano varnostno kodo in pritisnete gumb "Podpis":

Na koncu sistem sporoči, da ste uspešno oddali vlogo:

Še enkrat: najlepša hvala!!!