Astronomsko društvo JAVORNIK
Najstarejše slovensko astronomsko društvo.

info@adj.si

Društvo
Mesečni sestanki
Javorniški Mesečnik
Tabori
Observatorij
Opazovanja
Spletišče

* Razno *


Ugodnosti za člane

Astronomy picture of the day

Astronomy Picture of the Day

Astronomy picture of the day
(vir: NASA)
slovenski prevod

Portal v vesolje

Portal v vesolje

Temno nebo

Pobuda za temno nebo

Kdo je kdo?

Kadrovska sestava organov društva in zadolžitve posameznih članov (stanje 3.4.2023):

 • Predsednik: Aleš Berkopec.
 • Tajnik: /.
 • Blagajničarka: Urška Pajer.
 • Izvršni odbor: Aleš Berkopec, Rok Vidmar, Iztok Bončina, Urška Pajer, Darko Benzia.
 • Nadzorni odbor: Stane Slavec, Bojan Dintinjana in Tadeja Saje.
 • Častno razsodišče: Robert Terčelj, Aram Karalič in Milan Anželj.
 • Stiki z javnostjo: Rok Vidmar, Iztok Bončina.
 • Organizacija mesečnih sestankov: Bernard Ženko.
 • Komisija za spremljanje strokovnosti: Borut Jurčič Zlobec.

Aleš Berkopec

 • predsednik
 • član izvršnega odbora

Urška Pajer

 • blagajničarka
 • članica izvršnega odbora

Rok Vidmar

 • član izvršnega odbora
 • stiki z javnostjo

Iztok Bončina

 • član izvršnega odbora
 • stiki z javnostjo

Darko Benzia

 • član izvršnega odbora

Stane Slavec

 • član nadzornega odbora

Bojan Dintinjana

 • član nadzornega odbora

Tadeja Saje

 • članica nadzornega odbora

Robert Terčelj-Scweizer

 • član častnega razsodišča

Aram Karalič

 • član častnega razsodišča
 • urednik Javorniškega Mesečnika
 • urednik spletišča

Milan Anželj

 • član častnega razsodišča

Bernard Ženko

 • organizator mesečnih sestankov

Borut Jurčič Zlobec

 • član komisije za spremljanje strokovnosti