Astronomsko društvo JAVORNIK
Najstarejše slovensko astronomsko društvo.

info@adj.si

Društvo
Mesečni sestanki
Javorniški Mesečnik
Tabori
Observatorij
Opazovanja
Spletišče

* Razno *


Astronomy Picture of the Day

Astronomy picture of the day
(vir: NASA)
slovenski prevod

Portal v vesolje

Portal v vesolje

Temno nebo

Pobuda za temno nebo

Sponzorji

Temida d.o.o.


Kdo je kdo?

Trenutna (marec 2021) kadrovska sestava organov društva in zadolžitve posameznih članov:

 • Predsednik: Aleš Berkopec.
 • Tajnik: Tanja Serdt.
 • Blagajnik: Urška Pajer.
 • Izvršni odbor: Aleš Berkopec, Tanja Serdt, Nika Košir, Rok Vidmar in Iztok Bončina.
 • Nadzorni odbor: Stane Slavec, Bojan Dintinjana in Tadeja Saje.
 • Častno razsodišče: Robert Terčelj, Aram Karalič in Milan Anželj.
 • Stiki z javnostjo: Rok Vidmar, Iztok Bončina.
 • Organizacija mesečnih sestankov: Bernard Ženko.
 • Komisija za spremljanje strokovnosti: Borut Jurčič Zlobec.

Aleš Berkopec

 • predsednik
 • član izvršnega odbora

Tanja Serdt

 • tajnik
 • članica izvršnega odbora

Urška Pajer

 • blagajnik

Nika Košir

 • članica izvršnega odbora

Rok Vidmar

 • član izvršnega odbora
 • stiki z javnostjo

Iztok Bončina

 • član izvršnega odbora
 • stiki z javnostjo

Stane Slavec

 • član nadzornega odbora

Bojan Dintinjana

 • član nadzornega odbora

Tadeja Saje

 • članica nadzornega odbora

Robert Terčelj-Scweizer

 • član častnega razsodišča

Aram Karalič

 • član častnega razsodišča
 • urednik Javorniškega Mesečnika
 • urednik spletišča

Milan Anželj

 • član častnega razsodišča

Bernard Ženko

 • organizator mesečnih sestankov

Borut Jurčič Zlobec

 • član komisije za spremljanje strokovnosti