Kratka predstavitev društva

Zgodovina

Astronomsko društvo Javornik je največje in najstarejše astronomsko društvo v Sloveniji. Nastalo je leta 1979 iz tedanje astronomske sekcije Prirodoslovnega društva Slovenije, dejansko pa bi lahko same zametke društva postavili v leto ustanovitve astronomske sekcije leta 1952. Kmalu po ustanovitvi društva se je začela gradnja observatorija na gori Javornik pri Črnem Vrhu nad Idrijo. Gradnja je zaznamovala osemdeseta leta, saj smo člani društva v observatorij vložili na tisoče prostovoljnih delovnih ur.

Društvo je že zelo zgodaj začelo organizirati poletne mladinske astronomske tabore. Do danes se je na taborih zvrstilo več kot 500 udeležencev. Leta 1985 in 1990 smo organizirali tudi mednarodna astronomska tabora (IAYC) z več kot 150 udeleženci iz petnajstih držav.

Danes

Glavne naloge astronomskega društva so povezovanje astronomov amaterjev iz ljubljanskega območja, popularizacija astronomije, pripravljanje skupinskih opazovanj ob zanimivih pojavih, organizacija javnih opazovanj v Ljubljani, organizacija in vodenje vsakoletnih mladinskih astronomskih taborov in resna opazovanja z mednarodnimi objavami.

Člani

Člani društva prihajajo večinoma iz ljubljanskega območja, društvo pa povezuje tako profesionalne kot amaterske astronome. Na ta način doseže društvo svoj osnovni namen - izmenjavo izkušenj in znanj s področja astronomije.

Popularizacija

ADJ si je kot eno izmed svojih nalog zadalo popularizacijo astronomije. Širšo javnost preko javnih medijev seznanjamo s novostmi s področja astronomije. Ob zanimivih nebesnih pojavih organiziramo tudi javna opazovanja. V zadnjih letih so bila najodmevnejša opazovanja opazovanje meteorskega roja Perzeidov na Javorniku, opazovanji kometa Hale-Bopp in Hyakutake na Rakitni ter opazovanje Sončevega mrka v Prekmurju in na Madžarskem. V okviru popularizacije astronomije pripravljamo tudi predavanja na srednjih in osnovnih šolah ter razne ekskurzije.

Tabori

Med poletnimi počitnicami organizira ADJ v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije mladinske astronomske tabore, namenjene začetnikom in tudi izkušenejšim astronomom. Delo je razdeljeno v več skupin, ki skušajo čim bolj pokriti vse smeri astronomije. Običajno se ga udeležijo dijaki ter študentje nižjih letnikov, skoraj vsako leto pa imamo tudi goste iz tujine. Poletni astronomski meteorski tabor (PAMET) je specializiran na opazovanje meteorskih rojev in je primarno namenjen izkušenejšim meteorskim opazovalcem. Poleg domačih astronomov so na njem prisotni tudi tuji strokovnjaki.

Oprema

Kot je bilo že zgoraj omenjeno, smo vrsto let poglavitno skrb namenjali le izgradnji observatorija, tako da smo do pred kratkim močno zaostajali s posodabljanjem društvene opreme. Nedavno je društvo kupilo sodoben računalniško voden teleskop MEADE 200LX, s premerom objektiva 30 cm. Poleg tega imamo na observatoriju postavljen tudi manjši, 20 centimeterski, Celestron 8. V društvu imamo tudi 2 CCD kameri: ST-6 in ST-4, s katerima lahko naredimo zelo kvalitetna opazovanja. Seveda je na observatoriju tudi vsa potrebna računalniška oprema. Na observatoriju je tudi manjša knjižnica in foto laboratorij, tako da se lahko posneti material razvije neposredno po opazovanju.

Kako do nas?

Poštni nabiralnik imamo na Štefanovi 9, v prostore pa pridemo skozi sosednji vhod, na Štefanovi 11 v Ljubljani, kjer se občasno sestajamo ob sredah ob 18h. Vsak tretji torek v mesecu organiziramo poljudno javno predavanje, ki je običajno na Fakulteti za matematiko in Fiziko, Jadranska 19, Ljubljana. Mesečnih predavanj ni le med poletnimi počitnicami (julij, avgust), takrat je zaprta tudi društvena soba.

Lahko pa nam tudi pišete, bodisi na naš naslov (AD Javornik, Štefanova 9, 1000 Ljubljana) bodisi na elektronski naslov info@adj.si