Astronomsko društvo JAVORNIK
Najstarejše slovensko astronomsko društvo.

info@adj.si

Društvo
Mesečni sestanki
Javorniški Mesečnik
Tabori
Observatorij
Opazovanja
Spletišče

* Razno *


Ugodnosti za člane

Astronomy picture of the day

Astronomy Picture of the Day

Astronomy picture of the day
(vir: NASA)
slovenski prevod

Portal v vesolje

Portal v vesolje

Temno nebo

Pobuda za temno nebo

Sestanek200702

Občni zbor

Vabimo vas na redni letni občni zbor Astronomskega društva Javornik, ki bo v torek 20. 2. 2007 ob 18.uri v prostorih Fakultete za matematiko in fiziko, soba F3, Jadranska 19, Ljubljana.

Predvideni dnevni red:

  1. ugotavljanje prisotnosti,
  2. izvolitev delovnega predsedstva,
  3. poročila: predsednika, finančno poročilo blagajnika, nadzornega odbora, častnega sodišča, inventurne komisije, letno poročilo o poslovanju društva, za AJPES,
  4. plan dela in financiranja za leto 2007,
  5. razprava o poročilih in planu za 2007,
  6. potrditev poročil in plana,
  7. predlog zmanjšanja števila članov IO,
  8. določitev višine članarine za leto 2007,
  9. razno.

Predsednik društva: dr. Borut Jurčič Zlobec

Vabljeni!