Astronomsko društvo JAVORNIK
Najstarejše slovensko astronomsko društvo.

info@adj.si

Društvo
Efemeride
Koledar
Javorniški Mesečnik
Mesečni sestanki
Observatorij
Opazovanja
Poštni seznami
Spletišče
Tabori

* Razno *


Astronomy Picture of the Day

Astronomy picture of the day
(vir: NASA)
slovenski prevod

Portal v vesolje

Portal v vesolje

Temno nebo

Pobuda za temno nebo

Sponzorji

Temida d.o.o.


Novembrski mesečni sestanek

Novembrski mesečni sestanek bo v torek 17. novembra 2020 ob 18:00, predvidoma na daljavo prek povezave https://public.vid.arnes.si/ADJ%20sestanek%20oktober%202020. V primeru spremembe bo nova lokacija oz. povezava objavljena.

Ali obstaja zveza med Jupirovimi pasovi in resonačnimi geografskimi širinami prožnega Foucaultovega nihala?

Borut Jurčič Zlobec

Raztezek strune nihala s popolnoma prožno vzmetjo je enak dolžini nihala. Precesija tega nihala je 24 ur. Niha v daljici, ki ostane enako usmerjena glede na zvezdno ozadje. Nihalo s popolnoma togo struno (reztezek je nič) je običajno Foucaultovo nihalo. Precesija je odvisna od zemljepisne širine. Obhod se zgodi v času 24 * sinus(zemljepisne širine). Obravnaval sem gibanje nihala z elastično struno za različne vrednosti togosti strune na različnih zemljepisnih širinah. Posebej me je zanimala kritična togost, ko nastopi prehod med 24 urno precesijo nihajne ravnine, ki velja za nihalo z idealno elastično struno, in precesijo Foucaultovega nihala. Pri tem sem opazili neko drugo dinamiko, ki me je pripeljala do resonančnih zamljepisnih širin, ki spominjajo na Jupitrove pasove.

Vabljeni!

Stran je bila zadnjič spremenjena 04.11.2020 ob 21:15.
pmwiki-2.2.99