Obiski observatorija

Za člane AD Javornik

Observatorij večkrat odpremo za obiske članov in to objavimo na našem poštnem seznamu. Takrat lahko pridete in opazujete s svojo ali društveno opremo. Če želite obiskati observatorij, se javite na info@adj.si

Obisk observatorija je za člane društva brezplačen.

Podrobnejša pravila o obiskovanju observatorija ureja pravilnik.

Za ostale obiskovalce

Tudi ostali obiskovalci ste dobrodošli in se za obisk dogovorite na info@adj.si

Oblecite se dobro!

Observatorij leži 1140 m visoko, zato so tu temperature 10°C nižje, kot v dolini. Vrhu tega dostikrat piha burja, zaradi katere se mraz res zareže do kosti, kar še posebno močno občutijo otroci. Voda na observatoriju sicer je, a ni pitna; vodo za pitje si pripeljite s seboj.

Kaj se da videti?

Na nebu je vedno moč kaj videti. Podnevi se da s posebnim, za oči varnim teleskopom opazovati Sonce. Ogled ponoči traja okoli dve uri. Najprej si ogledamo smeri neba na Kresovem griču, potem pa še na nebu. Preden se stemni, si ogledamo vse vidne člane Osončja s teleskopom, potem s prostimi očmi Rimsko cesto in glavna ozvezdja, ki so vidna v času obiska. Ko se zares stemni, si s teleskopom ogledamo še ostale zanimivosti - od dvojnih zvezd, kopic, meglic, pa do bližnjih galaksij.

Letni časi

Kar se letnih časov tiče, je začetek poletja manj ugoden zaradi kratkih noči, zima pa zaradi snega in mraza. Obisk observatorija se da združiti s sprehodi, piknikom in vzponom na bližnji Javornik, tako, da se splača ujeti lepo vreme v aprilu in maju, pa konec avgusta, septembra, v sončnem oktobru in v ne premrzlih dneh novembra.

Prenočevnje

Prenočiti se da (po poprejšnem dogovoru z oskrbnikom) v bližnji Pirnatovi koči.

Dostop

Kako do observatorija je prikazano tu-le.

Udarec po denarnici

Nečlane društva prosimo, da se za obisk oddolžijo s prostovoljnim prispevkom, ki bo pomagal kriti stroške (pot, elektrika, kurjava, obnova opreme...). Priporočena vrednost prostovoljnega prispevka je najmanj 100 € oziroma 25 € na osebo, kadar je oseb več kot 4. V času, ko obisk observatorija ni možen ali pa ni smiselen, lahko uredimo popotovanje po nebu drugje.

Zdaj pa zares

Na in-the-sky.org se da ujeti marsikaj zanimivega:

Na spodnji sliki pa je prikazano, kako je z mrakom in temo skozi vse leto. Opazovanje lahko začnemo že v astronomskem mraku (Astronomical twilight).