Astronomsko društvo JAVORNIK
Najstarejše slovensko astronomsko društvo.

info@adj.si

Društvo
Efemeride
Koledar
Javorniški Mesečnik
Mesečni sestanki
Observatorij
Opazovanja
Poštni seznami
Spletišče
Tabori

* Razno *


Astronomy Picture of the Day

Astronomy picture of the day
(vir: NASA)
slovenski prevod

Portal v vesolje

Portal v vesolje

Temno nebo

Pobuda za temno nebo

Sponzorji

Temida d.o.o.


Vizualna opazovanja meteorjev v letih 1979-1995

Statistika za celotno obdobje

 Leto  Čas opazovanja  Število opaženih meteorjev
             SKUPAJ  Spo Per Leo Ori Tau Cap Aqr Cyg Dra Qua Gem Lyr
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 1995     39.20 ur   551  193  81  15  21  29  39  75  83
 1994     37.73 ur   637  110 272    12  17    118  93  12  1
 1993     64.37 ur  1891  552 1162            35         116  26
 1992      8.43 ur   130  26 103
 1991     17.08 ur   934  200                        734
 1990      4.00 ur   31  31
 1989      4.15 ur   50   9
 1988     17.06 ur   710  221 417                     211
 1987     20.00 ur   347  224  64                        59
 1982      4.70 ur   113  62  40    11
 1981      0.77 ur   13
 1980            709  114 185                     410
 1979            169  97       72
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 SKUPAJ    217.49 ur  6285 1839 2324  15 116  46  39 228 176  12  1 1471  85

Skupni efektivni opazovalni in zapisovalni čas: 217.49 ur.
Število meteorjev: 6285
Pregled po rojih:

 1839 sporadičnih meteorjev
 2324 Perzeidov
  15 Leonidov
  116 Orionidov
  46 Tavridov
  39 Kaprikornidov
  228 Akvaridov
  176 Cignidov
  12 Drakonidov
   1 Kvadrantid
 1471 Geminidov
  85 Liridov

Opazovalni in zapisovalni čas po opazovalcih:

 55.38 ur Jože Prudič
 35.44 ur Aram Karalič
 24.05 ur Mateja Albreht
 23.34 ur Irena Maček
 21.25 ur skupinsko
 19.63 ur Urška Pajer
 18.19 ur Mirjam Galičič
 15.78 ur Stanka Hribar
 13.83 ur Mihaela Triglav
 12.78 ur Renata Zupanc
  9.83 ur Jerneja Jug
  9.63 ur Nataša Petelin
  9.59 ur Niko Štritof
  9.41 ur Janja Plazar
  9.33 ur Mirko Kokole
  8.95 ur Mateja Raič
  8.47 ur Maruša Bradač
  8.30 ur Boštjan Japelj
  8.16 ur Alen Varšek
  7.45 ur Rado Klemenčič
  7.02 ur Gorazd Martinčič
  6.22 ur Jasna Hladnik
  5.90 ur Maja Knežević
  5.60 ur Robert Robek
  5.39 ur Boštjan Guštin
  5.15 ur Šmigoc Karla
  5.12 ur Sonja Jejčič
  4.18 ur Robert Terčelj-Schweizer
  3.99 ur Samo Dekleva
  3.60 ur Igor Červ
  3.26 ur Saša Finžgar
  3.20 ur Alenka Kremzer
  3.03 ur Marko Pratnekar
  2.85 ur Sašo Babič
  2.76 ur Nada Glavica
  2.60 ur Janko Petrovec
  2.36 ur Ivan Donik
  2.36 ur Saša Kristan
  2.36 ur Marko Pust
  2.36 ur Aleš Zajc
  2.10 ur Tajana Peter
  2.00 ur Andrej Lampe
  2.00 ur Suzana Veren
  1.85 ur Tanja Vranac
  1.79 ur Gorazd Lampič
  1.79 ur Igor Verstovšek
  1.72 ur Tina Drusany
  1.72 ur Ema Kisel
  1.72 ur Andreja Košutnik
  1.72 ur Matjaž Kosec
  1.50 ur Igor Areh
  1.25 ur Mojca Perčič
  1.03 ur Enej Kuščer
  1.00 ur Ruda Linke
  1.00 ur Matej
  1.00 ur Aleš Petrič
  0.96 ur Katja Gregl
  0.73 ur Cvelbar Uroš

Statistika za leto 1995

Skupni efektivni opazovalni in zapisovalni čas: 39.20 ur.
Število meteorjev: 551
Pregled po rojih:

  193 sporadičnih meteorjev
  81 Perzeidov
  15 Leonidov
  21 Orionidov
  29 Tavridov
  39 Kaprikornidov
  75 Akvaridov
  83 Cignidov

Opazovalni in zapisovalni čas po opazovalcih:

 16.35 ur Jože Prudič
 13.83 ur Mihaela Triglav
  9.63 ur Nataša Petelin
  5.90 ur Maja Knežević
  5.80 ur skupinsko
  4.00 ur Irena Maček
  3.90 ur Aram Karalič
  3.20 ur Alenka Kremzer
  2.85 ur Sašo Babič
  2.00 ur Suzana Veren
  1.90 ur Urška Pajer
  1.79 ur Gorazd Lampič
  1.79 ur Igor Verstovšek
  1.40 ur Boštjan Guštin
  1.03 ur Enej Kuščer
  1.03 ur Janja Plazar
  1.00 ur Maruša Bradač
  1.00 ur Mirjam Galičič

Statistika za leto 1994

Skupni efektivni opazovalni in zapisovalni čas: 37.73 ur.
Število meteorjev: 637
Pregled po rojih:

  110 sporadičnih meteorjev
  272 Perzeidov
  12 Orionidov
  17 Tavridov
  118 Akvaridov
  93 Cignidov
  12 Drakonidov
   1 Kvadrantid

Opazovalni in zapisovalni čas po opazovalcih:

 15.34 ur Jože Prudič
  8.38 ur Janja Plazar
  8.30 ur Boštjan Japelj
  7.47 ur Maruša Bradač
  6.52 ur Mateja Albreht
  6.22 ur Jasna Hladnik
  5.85 ur Aram Karalič
  5.15 ur Šmigoc Karla
  4.12 ur skupinsko
  2.39 ur Niko Štritof
  2.10 ur Tajana Peter
  1.39 ur Jerneja Jug
  1.23 ur Urška Pajer
  1.00 ur Aleš Petrič

Statistika za leto 1993

Skupni efektivni opazovalni in zapisovalni čas: 64.37 ur.
Število meteorjev: 1891
Pregled po rojih:

  552 sporadičnih meteorjev
 1162 Perzeidov
  35 Akvaridov
  116 Geminidov
  26 Liridov

Opazovalni in zapisovalni čas po opazovalcih:

 22.67 ur Jože Prudič
 17.53 ur Mateja Albreht
 17.06 ur Irena Maček
 15.78 ur Stanka Hribar
  9.33 ur Mirko Kokole
  8.44 ur Jerneja Jug
  5.06 ur Aram Karalič
  3.99 ur Samo Dekleva
  3.99 ur Boštjan Guštin
  3.38 ur Mateja Raič
  3.03 ur Marko Pratnekar
  2.88 ur Niko Štritof
  2.60 ur Robert Robek
  2.54 ur skupinsko
  2.37 ur Urška Pajer
  2.00 ur Andrej Lampe
  1.82 ur Mirjam Galičič
  1.82 ur Robert Terčelj-Schweizer
  1.72 ur Matjaž Kosec
  0.73 ur Cvelbar Uroš

Statistika za leto 1992

Skupni efektivni opazovalni in zapisovalni čas: 8.43 ur.
Število meteorjev: 130
Pregled po rojih:

  26 sporadičnih meteorjev
  103 Perzeidov

Opazovalni in zapisovalni čas po opazovalcih:

  6.41 ur Mirjam Galičič
  2.17 ur Aram Karalič
  2.17 ur Mateja Raič
  2.07 ur Urška Pajer
  2.02 ur Rado Klemenčič
  1.02 ur Jože Prudič
  1.00 ur Ruda Linke

Statistika za leto 1991

Skupni efektivni opazovalni in zapisovalni čas: 17.08 ur.
Število meteorjev: 934
Pregled po rojih:

  200 sporadičnih meteorjev
  734 Geminidov

Opazovalni in zapisovalni čas po opazovalcih:

  5.43 ur Rado Klemenčič
  5.40 ur Aram Karalič
  4.25 ur Renata Zupanc
  3.95 ur Alen Varšek
  3.00 ur Robert Robek
  2.98 ur Urška Pajer
  2.40 ur Mateja Raič
  2.28 ur Irena Maček
  1.85 ur Tanja Vranac
  1.50 ur Igor Areh
  1.12 ur Mirjam Galičič

Statistika za leto 1990

Skupni efektivni opazovalni in zapisovalni čas: 4.00 ur.
Število meteorjev: 31
Pregled po rojih:

  31 sporadičnih meteorjev

Opazovalni in zapisovalni čas po opazovalcih:

  4.00 ur skupinsko
  1.00 ur Mirjam Galičič
  1.00 ur Aram Karalič
  1.00 ur Urška Pajer
  1.00 ur Niko Štritof

Statistika za leto 1989

Skupni efektivni opazovalni in zapisovalni čas: 4.15 ur.
Število meteorjev: 50
Pregled po rojih:

   9 sporadičnih meteorjev

Opazovalni in zapisovalni čas po opazovalcih:

  3.25 ur skupinsko
  1.25 ur Mojca Perčič
  1.00 ur Matej
  1.00 ur Mateja Raič
  0.90 ur Gorazd Martinčič
  0.45 ur Alen Varšek
  0.45 ur Renata Zupanc

Statistika za leto 1988

Skupni efektivni opazovalni in zapisovalni čas: 17.06 ur.
Število meteorjev: 710
Pregled po rojih:

  221 sporadičnih meteorjev
  417 Perzeidov
  211 Geminidov

Opazovalni in zapisovalni čas po opazovalcih:

  4.48 ur Mirjam Galičič
  4.48 ur Aram Karalič
  4.48 ur Urška Pajer
  4.48 ur Renata Zupanc
  2.76 ur Nada Glavica
  2.76 ur Sonja Jejčič
  2.76 ur Gorazd Martinčič
  2.76 ur Alen Varšek
  1.72 ur Tina Drusany
  1.72 ur Ema Kisel
  1.72 ur Andreja Košutnik

Statistika za leto 1987

Skupni efektivni opazovalni in zapisovalni čas: 20.00 ur.
Število meteorjev: 347
Pregled po rojih:

  224 sporadičnih meteorjev
  64 Perzeidov
  59 Liridov

Opazovalni in zapisovalni čas po opazovalcih:

  3.60 ur Igor Červ
  3.60 ur Urška Pajer
  3.60 ur Renata Zupanc
  3.36 ur Aram Karalič
  3.36 ur Gorazd Martinčič
  2.60 ur Janko Petrovec
  2.36 ur Ivan Donik
  2.36 ur Mirjam Galičič
  2.36 ur Sonja Jejčič
  2.36 ur Saša Kristan
  2.36 ur Marko Pust
  2.36 ur Niko Štritof
  2.36 ur Robert Terčelj-Schweizer
  2.36 ur Aleš Zajc
  1.00 ur Alen Varšek

Statistika za leto 1982

Skupni efektivni opazovalni in zapisovalni čas: 4.70 ur.
Število meteorjev: 113
Pregled po rojih:

  62 sporadičnih meteorjev
  40 Perzeidov
  11 Orionidov

Opazovalni in zapisovalni čas po opazovalcih:

  4.22 ur Aram Karalič
  3.26 ur Saša Finžgar
  0.96 ur Katja Gregl
  0.96 ur Niko Štritof

Statistika za leto 1981

Skupni efektivni opazovalni in zapisovalni čas: 0.77 ur. Število meteorjev: 13

Opazovalni in zapisovalni čas po opazovalcih:

  1.54 ur skupinsko

Statistika za leto 1980

Število meteorjev: 709
Pregled po rojih:

  114 sporadičnih meteorjev
  185 Perzeidov
  410 Geminidov

Statistika za leto 1979

Število meteorjev: 169
Pregled po rojih:

  97 sporadičnih meteorjev
  72 Orionidov
Stran je bila zadnjič spremenjena 03.07.2007 ob 19:18.
pmwiki-2.2.99