Marčni mesečni sestanek

Vabimo vas na redni mesečni sestanek, ki bo v torek, 19. marca 2002 ob 18. uri v predavalnici F2 Fakultete za matematiko in fiziko, Jadranska 19, v Ljubljani. Glavna tema sestanka bo predavanje:

ZGODBA O (NAJMANJ) TREH NEVTRINIH, o številu osnovnih delcev in o usodi Vesolja

doc. dr. Tomaž Podobnik

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko Institut "Jožef Stefan", Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev Nevtrini so poleg kvarkov in nabitih leptonov osnovni gradniki Vesolja. Čeprav v naši okolici in tudi v nas samih kar mrgoli nevtrinov, so nekatere njihove lastnosti le površno raziskane, saj so električno nevtralni in izmed štirih osnovnih sil občutijo le šibko silo. Šele meritve nevtrinskih oscilacij v zadnjih nekaj letih so npr. pokazale, da imajo nevtrini maso. Posledice nevtrinskih mas so zelo daljnosežne. Zaradi njih se občutno spremeni slika mikroskopskega sveta in čisto mogoče je, da bomo za opis potrebovali osnovne delce, ki jih v dosedanji sliki še ni. Kljub neznatnim masam pa nevtrini zaradi svoje velike gostote lahko odločilno vplivajo tudi na usodo celotnega Vesolja: od njih je lahko odvisno, ali se bo Vesolje širilo v neskončnost ali pa se bo nekoč ponovno skrčilo v točko, iz kakršne je ob Velikem poku tudi nastalo.