Poravnava rektascenzijske osi ekvatorialnega podstavka s tečajem

1. Stojalo teleskopa postavimo na vodoravni del tal in poskrbimo, da bo:

  • podstavek teleskopa vodoraven in
  • rektascenzijska os nagnjena za zemljepisno širino opazovališča.

2. Potem izberemo zvezdo v bližini ekvatorja in meridijana na jugu in izklopimo pogon po rektascenziji. Opazujemo, kaj se z zvezdo dogaja v vidnem polju okularja. Če je treba cev teleskopa

  • dvigniti, moramo podstavek zasukati v smeri Z-J-V, če pa je treba cev teleskopa
  • spustiti, moramo podstavek zasukati v smeri V-J-Z.

3. Za tem izberemo zvezdo v bližini ekvatorja 30° nad vzhodnim (zahodnim) obzorjem in izklopimo pogon po rektascenziji. Če je treba cev teleskopa

  • spustititi, je naklon osi premajhen (prevelik) in ga zvečamo (zmanjšamo), če pa je treba cev
  • dvigniti, je naklon osi prevelik (premajhen) in ga zmanjšamo (zvečamo).

Tisto, kar je zapisano v oklepaju velja, če si izberemo zvezdo nad zahodnim obzorjem.

Koraka 2 in 3 ponavljamo, dokler se zvezda v okularju ne premika samo v smeri V-Z in nam torej cevi teleskopa ni treba več premikati.

Vaja dela mojstra. Prvič utegnemo za poravnavo porabiti bistveno več kot pol ure, kasneje pa se utegne ta čas skrajšati na dobrih deset minut.
R.V.