Strani - po naslovih (npr. "Kako do nas?")

Če stran nima naslova, se izpiše njeno ime.